Estaràs en bones mans

Saps què et
podem oferir?

Saps què et
podem oferir?

Ens caracteritzem per ser un equip polifacètic, amb iniciativa i altament pendent de les tendències i processos innovadors.

Per a construir un futur millor i ajudar a les empreses en el procés de digitalització, continuem captant les oportunitats que ofereix la tecnologia per a oferir al client  la millor solució segons les seves necessitats.

<
Missió I Valors

La nostra missió és oferir solucions tecnològiques innovadores i de valor que  permetin als nostres clients complir els seus objectius empresarials.

<
La Teva Tranquil·litat

Garantiràs la continuïtat  del teu negoci en prevenir i eliminar problemes en els teus sistemes IT.

<
El Teu Partner Tecnològic

Des de 2004 gestionem els serveis de l’entorn IT i tecnològic amb els millors expertes garantint qualitat i estalvi de costos.

<
Solucions Integrals

Desenvolupem solucionss IT a la mesura, robustes, i escalables amb alts estàndards internacionals.

<
Missió I Valors

La nostra missió és oferir solucions tecnològiques innovadores i de valor que permetin als nostres clients complir els seus objectius empresarials.

<
La Teva Tranquil·litat

Garantiràs la continuïtat  del teu negoci en prevenir i eliminar problemes en els teus sistemes IT.

<
El Teu Partner Tecnològic

Des de 2004 gestionem els serveis de l’entorn IT i tecnològic amb els millors expertes garantint qualitat i estalvi de costos.

<
Solucions Integrals

Desenvolupem solucionss IT a la mesura, robustes, i escalables amb alts estàndards internacionals.

Ens especialitzem a donar-te  solucions reals i eficaces per a maximitzar el teu temps.

Les nostres solucions es diferencien tant en la velocitat de resposta com en la l’adaptabilitat a cada cas i client.

Si necessites assessorament en el Blog de Batec trobaràs solucions en tots els àmbits

En El nostre Blog trobaràs articles de Helpdesk, Cloud computing,  ERP, i ciberseguretat. . ¡Entra ara!

Ens especialitzem a donar-te  solucions reals i eficaces per a maximitzar el teu temps.

Les nostres solucions es diferencien tant en la velocitat de resposta com en la l’adaptabilitat a cada cas i client.

Si necessites assessorament en el Blog de Batec trobaràs solucions en tots els àmbits

En El nostre Blog trobaràs articles de Helpdesk, Cloud computing,  ERP, i ciberseguretat. . ¡Entra ara!

Podem fer-ho junts

Vols fer
créixer el teu negoci?

BATEC_WEB_GRAFICO_clipped_rev_1
keyboard-g6df625024_1920 (2)

Podem fer-ho junts

Vols fer
créixer el teu negoci?

BATEC_WEB_GRAFICO_clipped_rev_1

Marketplace

 • Estudi previ d’alternatives i alta en la plataforma: Obertura de compte i alta del perfil del Beneficiari, pel seu compte, en, almenys, una (1) plataforma de Marketplace i en, almenys, un (1) país.
 • Anàlisi de la competència: Realització d’una recerca de mercat focalitzada en les característiques dels competidors per a millorar el procés de presa de decisions i aconseguir una posició competitiva.
 • Disseny i definició de l’estratègia de negoci: Generació de l’estratègia de negoci per a aconseguir la consecució dels objectius desitjats orientant els recursos disponibles cap a aquesta finalitat.
 • Producció del catàleg de referències: Anàlisi de les categories a comercialitzar per a seleccionar, almenys, deu (10) productes alineats amb l’estratègia de negoci, tret que el Beneficiari no disposi d’aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.
 • Creació del contingut del listing: Definició de, almenys, deu (10) descripcions del catàleg de referències, tret que el Beneficiari no disposi d’aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.
 • Alta de referències: Càrrega de, almenys, deu (10) referències, i les seves respectives descripcions i fotografies, en la plataforma, tret que el Beneficiari no disposi d’aquest número, i en aquest cas podrà ser menor, acompanyada per la descripció i fotografia individual de cada producte.
 • L’import de l’ajuda no inclourà el cost associat a la subscripció o alta en la plataforma de Marketplace ni els costos variables associats a la venda de les
  referències donades d’alta en la plataforma.

Ajuda Màxima:

2.000 € + IVA

Presència Avançada en Internet

 • Posicionament bàsic en internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa en els principals sites, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
 • Anàlisi de paraules clau: Gestió, cerca i anàlisi de paraules clau amb la finalitat de desenvolupar estratègies útils perquè els cercadors classifiquin el contingut i ajudin els usuaris a trobar resultats rellevants per a les seves consultes.
 • Anàlisi de la competència: S’haurà de realitzar una anàlisi de la competència mensualment per a informar les empreses beneficiàries de la seva situació enfront dels competidors.
 • SEO On-*Page: La solució haurà d’oferir un servei mínim de dos (2) pàgines o apartats SEO On-*Page, optimitzant l’estructura i el contingut intern per a millorar la posició natural de la pime en cercadors, així com la indexació i jerarquització del contingut.
 • SEO Off-*Page: La solució haurà de proveir aquest servei, que comportarà l’execució d’accions fora de l’entorn del lloc web per a millorar el seu posicionament orgànic.
 • Informes mensuals de seguiment: S’haurà de reportar el resultat de les accions executades per a generar consciència de l’evolució i la repercussió de les mateixes en la presència en internet de l’empresa beneficiària.

Ajuda Màxima:

2.000 € + IVA

Ciberseguretat

 • Alta d’una nova Identitat d’Empresa per a ús del servei Cibersegurament@ Avançat durant 1 any.
 • Instal·lació i configuració del programari i serveis de protecció.
 • Equips i xarxa empresarial totalment gestionats des d’un Centre d’Operacions de Ciberseguretat (SOC) que respon 24 hores al dia i 365 dies a l’any a qualsevol avís detectat.
 • Antivirus d’última generació que detecta qualsevol comportament anòmal de les aplicacions en execució i trànsit de xarxa perillós que intenti accedir a l’equip. Capaç de parar i corregir atacs malware (inclosos els atacs ransomware). Detecta i elimina aplicacions spyware que puguin instal·lar-se en l’equip.
 • Inclou solució antispam i antiphishing que bloqueja l’entrada i sortida de correu no desitjat i perillós.
 • Inclou Firewall que permet controlar el trànsit de xarxa, protegir l’usuari mentre navega per Internet i permet una gestió centralitzada dels llocs web als quals els usuaris poden i no poden accedir.
 • Inclou servei de conscienciació i formació per a usuaris amb atacs simulats i proposa repàs de conceptes importants per a aquells usuaris més febles.

Des de:  94,99 € / usuario + IVA

Ajuda Màxima:

125 € / usuario + IVA

Comunicacions Segures

 • Alta d’una nova Identitat d’Empresa per a ús del servei Cibersegurament@ FWaaS durant 1 any.
 • Instal·lació d’un Firewall de xarxa Sonicwall TZ270 / TZ400 amb llicències VPN i servei de manteniment durant 1 any.
 • Creació de comptes d’usuari i ajuda per a la configuració de la connexió VPN i la verificació en 2 passos.
 • La connexió VPN permet crear una connexió segura i xifrada entre un equip que intenta connectar-se des de fora de l’oficina per a accedir a recursos interns.
 • Es pot aplicar també en un escenari on un usuari qualsevol vol accedir a un servei extern (Dolibarr, Office 365, Panell Administració WordPress) de manera segura.
 • L’existència d’un firewall perimetral ofereix una navegació per Internet totalment segura i controlada.
 • El Firewall manté un registre de totes les connexions i de les alertes generades.
 • Compatible amb dispositius mòbils Android, IOS i Windows.

Des de: 90 €  / usuario + IVA

Ajuda Màxima:

125 € / usuario + IVA

Serveis i eines d'Oficina Virtual

 • Alta d’una nova Identitat d’Empresa per a ús del servei Microsoft Office 365 Empresa Estàndard durant 1 any.
 • Creació de comptes de correu, àlies i grups de correu i parametrització de paràmetres de seguretat.
 • Importació del correu des de la plataforma anterior sense límit de volum amb una dedicació màxima de 2 hores per usuari.
 • 50GB de correu amb possibilitat de 50GB extra per a arxiu.
 • Possibilitat de compartir calendari amb altres usuaris de l’empresa.
 • 1TB d’espai en el núvol per a guardar i compartir documents de treball amb altres usuaris de l’empresa.
 • Inclou llicència professional amb Microsoft Teams per a treball col·laboratiu en equips de treball amb capacitat de col·laborar de manera segura amb usuaris d’altres empreses.
 • Compatible amb dispositius mòbils Android, IOS i Windows.

Des de: 126 € / usuario + IVA

Ajuda Màxima:

250 € / usuario + IVA

Factura Electrònica

 • Alta d’un nou compte d’Empresa uso del servei MB2B Encaminador Professional / Business durant 1 any.
 • Parametrització de l’eina i càrrega automatitzable de dades importables sense límit de volum amb una dedicació màxima de 5 / 10 hores (en funció del volum de treballadors de l’entitat).
 • Signatura delegada de les teves factures sense necessitat d’un certificat propi.
 • Enviament il·limitat de factures nacionals i internacionals.
 • Custòdia de factures durant 5 anys.
 • (Business) Recepció de documents a través de xarxes públiques nacionals (FACeB2B) i europees (Peppol).
 • (Business) Recepció de comandes i factures de proveïdors.
 • (Business) Reconeixement de text (OCR) automàtic.
  (Business) Arxiu legal de factures electròniques.
 • La solució proposada compleix amb el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d’aplicació.

Des de: 100 € + IVA

Ajuda Màxima:

500 / 1.000 € + IVA

Gestió de Processos

 •  
 • Alta d’un nou domini i allotjament de la solució durant 1 any.
 • Instal·lació i configuració de Dolibarr.
 • Parametrització de l’eina i càrrega automatitzable de dades importables sense límit de volum amb una dedicació màxima de 45 / 60 hores (en funció del volum de treballadors de l’entitat).
 • La solució disposa de les següents funcionalitats:
  • Gestió d’usuaris
 • Gestió de productes
  • Gestió financera
 • Gestió comercial
  • Gestió de projectes
 • CRM
  • Gestió de tercers
 • Punt de venda
  • Gestió de contractes
 • Gestió documental
  • Gestión d’intervencions
 • Gestió de RRHH
  • Gestión d’agenda
 • Gestió de membres
 • Actualitzacions de seguretat del programari incloses.
 • Disseny web responsive adaptat completament a tota mena de dispositius.
 • Disposa de Web Service API Rest per a la integració amb altres aplicacions.
 • La solució proposada compleix amb el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d’aplicació. Especialment, els processos de facturació i comptabilitat, inventaris i compres i pagaments hauran de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres d’acord amb la normativa aplicable.

Des de: 420 € + IVA

Ajuda Máxima:

500 / 6.000 € + IVA

Business Intelligence i Analítica

 • Alta d’una nova Identitat d’Empresa per a ús del servei Microsoft Power BI Premium durant 1 any.
 • Parametrització de l’eina i càrrega automatitzable de dades importables sense límit de volum amb una dedicació màxima de 30 / 40 / 70 hores (en funció del volum de treballadors de l’entitat).
 • Integració de dades amb altres bases de dades: la solució permetrà l’accés a altres bases de dades i la realització de comparacions amb les dades exposades.
 • IA avançada per a preparar dades amb funcions d’autoservei per a macrodades i simplificar l’administració de dades i l’accés a ells.
 • Emmagatzematge de dades: la solució haurà de proveir una capacitat d’emmagatzematge com a mínim d’1 GB per usuari.
 • Creació de panells de dades estructurades i visuals: la solució permetrà crear panells de dades personalitzades amb dades rellevants i diferents formes de visualització.
 • Exportació de dades: la solució permetrà exportació de dades a imatges o a documents d’Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes d’ús comú per als usuaris.
   
   

Des de: 202,80 € + IVA

Ajuda Màxima:

1.500 / 4.000 € + IVA

Gestió de clients i/o proveïdors

 • Alta d’un nou domini i allotjament de la solució CRM durant 1 any.
 • Instal·lació i configuració de Boolibu CRM.
 • Parametrització de l’eina i càrrega automatitzable de dades importables sense límit de volum amb una dedicació màxima de 30 / 40 hores (en funció del volum de treballadors de l’entitat).
 • CRM amb totes les entitats: pressupostos, intervencions, comandes, factures, projectes, tasques, contactes, etc… A simple vista, per a la seva visualització completa de tot el requerit.
 • Inclou una gestió completa de contactes, clients, clients potencials (Leads) i oportunitats.
 • Registre automàtic d’accions i esdeveniments en l’agenda automàticament.
 • Seguiment de contactes realitzats amb tercers.
 • Visualització agrupada i ràpida de tot el relacionat amb un tercer.
 • Gestió d’agenda segons usuari i grup, amb distinció per color.
 • Enviaments de correus registrats per l’enviament de pressupostos, comandes i factures des de l’aplicació.
 • Enviament de correu als tercers de manera massiva.
 • Inclou sistema d’emmagatzematge de documents.
 • Actualitzacions de seguretat del programari incloses.
 • Disseny web responsive adaptat completament a tota mena de dispositius.
 • Disposa de Web Service API Rest per a la integració amb altres aplicacions

Des de: 420 € + IVA

Ajuda Màxima:

2.000 / 4.000 € + IVA

Gestió de Xarxes Socials

 • Creació d’estratègia de xarxes socials alineada amb la missió i visió de la pime, que sigui rellevant, connecti amb els potencials clients i fidelice a aquells usuaris que ja ho siguin.
 • Monitoratge de xarxes socials: monitoratge i control periòdic a través de mètriques de referència de l’impacte de les accions, per a quantificar els resultats i comprovar si s’estan complint els objectius marcats en l’estratègia.
 • Optimització de la xarxa/Auditoria Mitjà social: Anàlisi dels diferents canals socials per a optimitzar el rendiment.
 • Gestió d’una xarxa social: administració del perfil/usuari de la pime en, almenys, una xarxa social.
 • Publicació de posts setmanals: publicació post parteix de l’agent digitalitzador d’un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.

Des de: 2.000 € + IVA

Ajuda Màxima:

2.000 / 2.500 € + IVA

Comerç Electrònic

 • Alta d’un nou domini i allotjament de la botiga durant 1 any.
 • Creació de botiga autogestionable basada en gestor de contingut WordPress i l’extensió WooCommerce.
 • Càrrega automatitzable de referències inclosa sense límit d’unitats.
 • Configuració i integració de mètodes de pagament via TPV, PayPal, Transferència Bancària, Bizum i Targeta.
 • Configuració i integració de mètodes d’enviament digital i físic dels productes 
  Actualitzacions de seguretat del programari incloses.
 • Disseny web responsive adaptat completament a tota mena de dispositius.
  Inclusió de pautes d’accessibilitat per al contingut web (Estàndard WCAG 2.1).
 • Posicionament bàsic en Internet del lloc web i optimització SEO.

Des de: 1.500 € + IVA

Ajuda Màxima:

2.000 / 2.500 € + IVA

Creació Lloc Web

 • Alta d’un nou domini  i allotjament de la pàgina web durant 1 any.
 • Creació de lloc web autogestionable basat en gestor de continguts WordPress amb 5 pàgines: Portada, Empresa, Serveis, Clients i Contacte.
 • Actualitzacions de seguretat del programari incloses.
 • Disseny web responsive adaptat completament a tota mena de dispositius.
 • Inclusió de pautes d’accessibilitat per al contingut web (Estàndard WCAG 2.1).
 • Posicionament bàsic en Internet del lloc web i optimització SEU de 5 pàgines.

Des de: 1.500 € + IVA

Ajuda Màxima:

2.000 € + IVA